Δράσεις της πράξης SodaSense

H πράξη SodaSense αφορά στη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου που συλλέγονται από αισθητήρες και σχετίζονται με τις μικρο-μετακινήσεις, το μικρο-κλίμα και τη γεωργία, και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ευφυούς πλατφόρμας με ερευνητικό, κοινωνικό αλλά και επιχειρηματικό́ προσανατολισμό́.

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας συνδυάζουν τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάλυση, την οπτικοποίηση και την εξόρυξη δεδομένων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα (μέσω του (επανα-)σχεδιασμού της πόλης και των μικρο-μετακινήσεων) και την υποστήριξη βασικών της οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως ο τουρισμός και η γεωργία), ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού κορμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μικρο-Μετακινήσεις


Όσο αφορά στις μετακινήσεις των επιβατών στον αστικό ιστό χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως οι μικρο-μετακινήσεις. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στους τρόπους μεταφοράς των πολιτών που παρέχεται από πολύ ελαφρά οχήματα, όπως ηλεκτροκίνητα πατίνια, κοινόχρηστα ποδήλατα, ποδήλατα με ηλεκτρικά πεντάλ, κ.α. Οι μικρο-μετακινήσεις προγραμματίζονται, βελτιστοποιούνται, αλλά και αναθεωρούνται κατά την εκτέλεσή τους με έξυπνες συσκευές, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι ταμπλέτες κι οι υπολογιστές. Κατά την διαδικασία αυτή παράγονται και αξιοποιούνται συνεχώς (νέα) δεδομένα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό και τη μελέτη των μικρο-μετακινήσεων· αποτελούν με λίγα λόγια την καρδία της διαδικασίας βελτιστοποίησης και επανασχεδιασμού των μικρο-μετακινήσεων. Η συστηματική παρακολούθηση της κινηματικής συμπεριφοράς, καθώς κι οι διαδικασίες αξιολόγησης και αναμόρφωσης τους, έχουν ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής των πολιτών σε μια αστική δομή.

Μικρο-Κλίμα


Από την άλλη, όταν αναφερόμαστε στις μετεωρολογικές συνθήκες της πόλης, ή διαφορετικά στο μικρο-κλίμα της, φέρνουμε στο προσκήνιο την μελέτη και την κατανόηση των κλιματικών γεγονότων (π.χ., αέρια ρύπανση ή ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες) και των ατμοσφαιρικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την μορφολογία της πόλης (κτίρια διαφορετικών σχημάτων, μεγεθών και διατάξεων, κλίση ή όψη της πόλης, κλπ.) και την αυξανόμενη πυκνότητα των κατοίκων της. Η συστηματική συλλογή και μελέτη δεδομένων που αφορούν στο μικρο-κλίμα ενός αστικού κέντρου βοηθά στην παρακολούθηση και στην κατανόηση της αστικής αέριας ποιότητας, και τελικά μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό (αν όχι τον σημαντικότερο) άξονα για τον σχεδιασμό της μορφολογίας μιας πόλης (π.χ., ύψος κτιρίων, πλάτος δρόμων, πλήθος ανοικτών χώρων, κλπ.) έχοντας ως στόχο να παρέχεται ένα υγιές περιβάλλον στους κατοίκους της αστικής περιοχής.

Έξυπνη Γεωργία


Προς την ίδια κατεύθυνση, το συμβατικό μοντέλο καλλιέργειας επικρίνεται όλο και περισσότερο λόγω των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών του και της ανικανότητας να τροφοδοτεί τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό. Σε αντίθεση με αυτό το μοντέλο, αλλά και με το εντατικό μοντέλο γεωργίας που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τους φυσικούς πόρους και τελικά απομυζεί κι εξαντλεί τη γη, το μοντέλο της έξυπνης γεωργίας τοποθετεί τη φύση στην καρδιά της καλλιέργειας. Έξυπνοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες για να παράσχουν δεδομένα (π.χ., χάρτες εξάπλωσης περονόσπορου λόγω της υγρασίας) που στη συνέχεια βοηθούν τους αγρότες να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν τις καλλιέργειες συμβαδίζοντας με τους μεταβαλλόμενους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την ελλειμματική άρδευση πριν από τον τρύγο για να διατηρηθούν τα σάκχαρα των σταφυλιών στο σωστό επίπεδο. Με την τοποθέτηση αισθητήρων, οι γεωργοί μπορούν να κατανοήσουν τις καλλιέργειές τους σε μικροοικονομική κλίμακα, να διατηρήσουν πόρους και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Scroll to Top